EErstelijns praktijkmanagement

Als praktijkhoudend arts krijgt u steeds meer te doen. Denk aan ketenzorg, multidisciplinaire samenwerkingen, substitutie en zelfmanagement, maar ook in toenemende mate personeelsbeleid en automatisering en wellicht accreditatie. Al deze zaken moet u zien te borgen in uw praktijk. INDELIJN helpt u graag om uw praktijk (weer) op orde te brengen en verder te professionaliseren.


INDELIJN adviseert op het gebied van organisatie en kwaliteitsmanagment en biedt structurele ondersteuning aan de operationele kant. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van tijdelijke inzet bij het opzetten van nieuwe initiatieven of het begeleiden van projecten. Samen vertalen we uw wensen naar concrete oplossingen.

Dé praktijkmanager bestaat niet. Het takenpakket van praktijkmanagers verschilt per praktijk en de professionele achtergrond van de praktijkmanager ook.  Het is soms lastig managementtaken en zorgverlenerstaken te scheiden. Dat is waar de praktijkmanager het verschil maakt. De praktijkmanager organiseert en voegt kwaliteit toe. Met een frisse blik verlicht de praktijkmanager de taak van de arts, de assistente en de praktijkondersteuner.

betaaltitel

Vanaf 2018 bestaat er een betaaltitel voor praktijkmanagement. Zorgverzekeraars belonen dan onder voorwaarden praktijkmanagement per individuele praktijk, maar tevens voor samenwerkingsverbanden groter dan 10.000 verzekerden. Bij samenwerking tussen praktijken vergoeden zorgverzekeraars meer uren tegen een hoger tarief. Zij gebruiken een schaal voor het te declareren tarief afhankelijk van de inzet.

Wist u dat...?

  • Praktijkmanagement altijd maatwerk is?

  • Dat het takenpakket van praktijkmanagers verschilt per praktijk?

  • INDELIJN een data beveiligings onderzoek kan uitvoeren?

  • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak verplichte ARBO items zijn?

  • De WbP in 2018 zal worden vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

  • De nieuwe betaaltitels voor Organisatie en Infrastructuur (O&I) de bestaande GEZ-regeling gaan vervangen?