diensten

Een praktijkmanager ontzorgt de huisarts op niet- patiënt gebonden activiteiten. Taken die nu als vanzelfsprekend tot vaste werkzaamheden huisarts horen (administratie, beleid organisatie en personeel, kwaliteitsmanagement, implementeren van wetgeving, verbeterplannen en accreditatie etc.) kunnen worden gedelegeerd aan een praktijkmanager. Hierdoor kunt u als arts meer tijd besteden aan zorg of andere zaken.

INDELIJN zet zich in om de dagelijkse gang van zaken in uw huisartsenpraktijk op zoveel mogelijk vlakken te faciliteren en ondersteunen zodat alles zo soepel mogelijk verloopt. Zowel lokaal als regionaal afgestemd aanbod aan huisartsenzorg te realiseren dat aan alle wetgeving en eisen van huidige tijd voldoet.

Lokaal helpt INDELIJN de kwaliteit van de organisatie te verbeteren en aan te sluiten bij het beleid van de zorggroep.

Regionaal is INDELIJN een potentiele partner in het samenwerkingsverband, zodat niet iedereen het wiel opnieuw aan het uitvinden is. Praktijk overstijgende zaken, zoals implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, kunnen centraal voor meerdere praktijken gedaan worden.

Organisatie

INDELIJN denkt graag mee over visie en strategie van uw praktijk en kan samen met u het beleid uitstippelen, waarbij geanticipeerd wordt op interne en externe ontwikkelingen. De implementatie van dit beleid kan worden uitgevoerd door INDELIJN.

Wij ondersteunen u graag met alle praktische zaken die nodig zijn voor efficiente bedrijfsvoering.

Kwaliteit

Overheid, zorgverzekeraars en zorgconsumenten vragen om kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en transparante zorg. Samen ontwikkelen we kwaliteitsbeleid waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende belanghebbenden. INDELIJN biedt ondersteuning bij het bouwen en onderhouden van een kwaliteitssysteem, implementatie van wetgeving en kwaliteitsverbetering.

Accreditatie

Praktijkaccreditering maakt zichtbaar dat uw praktijk systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering en ernaar streeft dat overheid, patiënten en zorgverleners een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in een verantwoorde zorgverlening.
INDELIJN helpt uw praktijk desgewenst in logische stappen naar het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering.

INNOVATIE

De praktijkmanager creëert enerzijds een solide basis en rust, om aan de andere kant te kunnen innoveren. Samen onderzoeken we de mogelijkheden voor zorgvernieuwing, regio gebonden projecten, eHealth en anderhalvelijnszorg. INDELIJN schrijft de business cases, begeleidt projecten en onderhoudt waar nodig contacten hierover met andere zorg- en dienstverleners.

Middelen

INDELIJN denkt mee over alles wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en wat patiënten en bezoekers nodig hebben om zich veilig en welkom te voelen. Gebouw- en apparaat beheer uitgevoerd door derde partijen kan worden gecoördineerd door INDELIJN.
Denk hierbij aan onderhandelingen huurcontracten, opvragen offertes, onderhoud en keuring apparatuur.

ICT

INDELIJN is expert op gebied van data management en informatiebeveiliging. Met uitgebreide kennis van digitale infrastructuren en specifieke diensten van o.a. Ezorg, Vecozo, en PharmaPartners verzorgt INDELIJN totaaloplossingen voor uw praktijk.

Bepaalde ICT diensten, training en lokaal onderhoud kan desgewenst door INDELIJN worden uitgevoerd.

PERSONEEL

Ontwikkelen, implementeren en bewaken van personeelsbeleid gebeurt bij voorkeur in samenwerking met experts. Coördinatie van de taken van praktijkmedewerkers neemt INDELIJN graag voor haar rekening en desgewenst voeren we functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Ziekteverzuimbeleid is vereist vanuit de ARBO, maar heeft ook direct invloed op de continuïteit van uw bedrijfsprocessen.

ARBO

De ARBO-wet schrijft een aantal algemene verplichtingen voor op het gebied van arbeidsomstandigheden. INDELIJN helpt bij het opzetten van het ARBO beleidsplan, waarij de RI&E het fundament is voor het uitvoeren van ARBO beleid.

INDELIJN biedt onder andere ARBO-oplossingen voor kantoorwerk, omgevingsfactoren en ongewenst gedrag in de huisartsenpraktijk.

FINANCIEEL

Huisartsen willen steeds meer en beter inzicht in hun praktijkvoering. Inhoudelijk, maar ook financieel. INDELIJN helpt de kosten van de praktijk inzichtelijk te maken en te beheersen. Samen kijken we naar wat de organisatie nodig heeft en maken we een begroting.

Ook onderhouden wij contacten met zorgverzekeraars met betrekking tot contracten, addenda en vergoedingen.